Kogo warto słuchać…

…na pewno papieża Franciszka, przez wielu tak niezrozumianego, a nawet oskarżanego o herezje (por. Łk 6, 26; Mt 5, 11; J 15, 20), oraz współczesnych, polskich katolickich arcybiskupów, biskupów i kapłanów pełnych Ducha Świętego, dzielących się swoimi wykładami, kazaniami np. przez popularny ‚youtube’ lub autorskie strony internetowe (kolejność przypadkowa):
ks. bp Edward Dajczak
ks. abp Grzegorz Ryś
kard. Konrad Krajewski
ks. abp Stanisław Gądecki
ks. abp Marek Jędraszewski
ks. Piotr Glas
ks. Dominik Chmielewski
ks. Dawid Pietras
ks. Piotr Pawlukiewicz

Uwaga: tam, gdzie jest miłość do Maryi, gdzie Jej wstawiennictwo jest przyzywane, tam jednocześnie jest obecny Duch Święty (por. Dz 1, 14; Dz 2, 1-4). Relacja danej osoby lub wspólnoty do Maryi, to najprostszy sposób na rozeznanie prawowierności i stopnia asystencji Ducha Świętego. Wielu bowiem mówi o Jezusie, mówi, że wierzą w Niego i kochają Go, ale w rzeczywistości trwają w ułudzie, bo nie  zachowują w całości Jego nauki (por. J 14, 15, J 6, 48-57) i nie pełnią Jego woli (por. Mt 17, 21), a wolą Jego jest, aby po poznaniu Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela świata, w tych ostatnich czasach ludzkość poznała i ukochała Jego Matkę, Maryję (por. Ap 11,19), doceniła Jej udział w Tajemnicy Wcielenia, Zbawienia i Odkupienia. Było to ukryte do czasu rozszerzenia Ewangelii na cały świat, teraz jednak po 2000 lat ludzkość dojrzała, aby uświadomić sobie prawdę o Maryi, a przez to dopełnić w sobie Dzieło Wcielenia.

To Ona, Jej obecność, będzie wskazywać w ciemnościach herezji i wszelkich błędów Prawdę. Tam gdzie jest Maryja, tam jest prawdziwy Jezus, Jej Syn, tam jest więc Obecny Bóg w Trójcy Jedyny. Tak jak Ona była z Nim od początku do końca, tak On jest z Nią. Jeśli ktoś z tym dyskutuje, temu zaprzecza, to nie jest prawdziwym, umiłowanym uczniem Pana (por. J 19, 26-27), nie ma w nim miłości i po prostu nie pojmie tego… chyba, że zostanie dana mu Łaska…