Kogo warto słuchać…

…na pewno papieża Franciszka, przez wielu tak niezrozumianego, a nawet oskarżanego o herezje (por. Łk 6, 26; Mt 5, 11; J 15, 20), oraz współczesnych, polskich katolickich arcybiskupów, biskupów i kapłanów pełnych Ducha Świętego, dzielących się swoimi wykładami, kazaniami np. przez popularny ‚youtube’ lub autorskie strony internetowe (kolejność przypadkowa):
Papież Franciszek
ks. bp Edward Dajczak
ks. abp Grzegorz Ryś
kard. Konrad Krajewski
ks. abp Stanisław Gądecki
ks. abp Marek Jędraszewski
ks. Piotr Glas
ks. Dominik Chmielewski
ks. Dawid Pietras
ks. Piotr Pawlukiewicz

Uwaga: tam, gdzie jest miłość do Maryi, gdzie Jej wstawiennictwo jest przyzywane, tam jednocześnie jest obecny Duch Święty (por. Dz 1, 14; Dz 2, 1-4). Relacja danej osoby lub wspólnoty do Maryi, to najprostszy sposób na rozeznanie prawowierności i stopnia asystencji Ducha Świętego. Wielu bowiem mówi o Jezusie, mówi, że wierzą w Niego i kochają Go, ale w rzeczywistości trwają w ułudzie, bo nie  zachowują w całości Jego nauki (por. J 14, 15, J 6, 48-57) i nie pełnią Jego woli (por. Mt 17, 21), a wolą Jego jest, aby po poznaniu Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela świata, w tych ostatnich czasach ludzkość poznała i ukochała Jego Matkę, Maryję (por. Ap 11,19), doceniła Jej udział w Tajemnicy Wcielenia, Zbawienia i Odkupienia. Było to ukryte do czasu rozszerzenia Ewangelii na cały świat, teraz jednak po 2000 lat ludzkość dojrzała, aby uświadomić sobie prawdę o Maryi, a przez to dopełnić w sobie Dzieło Wcielenia.

To Ona, Jej obecność, będzie wskazywać w ciemnościach herezji i wszelkich błędów Prawdę. Tam gdzie jest Maryja, tam jest prawdziwy Jezus, Jej Syn, tam jest więc Obecny Bóg w Trójcy Jedyny. Tak jak Ona była z Nim od początku do końca, tak On jest z Nią. Jeśli ktoś z tym dyskutuje, temu zaprzecza, to nie jest prawdziwym, umiłowanym uczniem Pana (por. J 19, 26-27), nie ma w nim miłości i po prostu nie pojmie tego… chyba, że zostanie dana mu Łaska…