Coronawirus vs Jesus

W czasie epidemii koronawirusa jesteśmy wezwani, aby powrócić do Boga, czerpiąc ze Źródła Bożego Miłosierdzia. Przyjdźmy do Jezusa, do Skały Zbawienia, która daje pokój i oparcie w każdej sytuacji życia, nawet w czasie choroby i cierpienia. Przyznajmy się przed Bogiem do zła, które tyle razy popełniliśmy, pokutujmy za nie, zadośćuczyńmy, jak to tylko możliwe (modlitwa jest zawsze możliwa) i prośmy o przebaczenie, a będzie nam przebaczone i odpuszczone, a zostaniemy odnowieni przez Boga, który jest Miłością i Miłosierdziem samym. Niech ten czas próby i cierpienia posłuży oczyszczeniu i duchowemu rozwojowi całej ludzkości w kierunku naszego Stwórcy i Boga.