Przeciw fałszywym prorokom

Dzisiejszy świat jest pełny plewów i chwastów, w przeróżnych wymiarach naszego życia. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność przy poszukiwaniu prawdy, inspiracji, duchowej strawy. Tak naprawdę, można ufać tylko Słowu Boga, które poprawnie może być zrozumiane wyłącznie w stanie świadomości wypełnionej Duchem Świętym. Świadomość ta jest odzwierciedlona w nauce Jednego, Świętego, Powszechnego i Apostolskiego Kościoła – spisanej w dokumentach i przekazywanej ustnie.  Znaczy to tyle, że nie każdy kto czyta Biblię, rozumie Słowo w niej zapisane w taki sposób, jak Bóg chciał, aby było ono rozumiane. Do tego trzeba przede wszystkim Łaski – obecności Osoby Ducha Świętego, otwartego umysłu i serca, ale też wiedzy zdobywanej zwyczajnie po ludzku ze źródeł wypływających z sukcesywnie kształtowanej tradycji.

W dziale krótko i na temat przedstawię rażące błędy popełniane przez ludzi-publicystów, pisarzy, fałszywe treści w książkach, stronach internetowych, artykułach. Treści, które uważam za kłamstwa, za siejące chwast w duszy, z jednoczesnym zapewnieniem o mojej modlitwie za przemianę myślenia i nawrócenie autorów, których zapraszam do ewentualnej polemiki. Jednocześnie, jeśli ja się pomylę, to proszę o to samo.