Dwa Serca

Dwa Serca… Tajemnica niepojęta.

Najświętsze Serce Jezusa, Serce Boga i człowieka. Doskonałego człowieka, w którym zamieszkała pełnia Bóstwa.  To Serce niewyczerpane w swych bogactwach, gorejące, aby jak najobficiej rozdać je duszom. Serce, które było w pełni świadome zbliżającej się zdrady najbliższych uczniów i nadchodzącego cierpienia aż po śmierć, a jednak nie zawróciło. To Serce najodważniejsze i najbardziej ofiarne. Serce, które umiłowało przyjaciół i nieprzyjaciół – wszystkich  do końca, bezwarunkowo. Miłosierne Serce, które jest zawsze otwarte na przebaczenie skruszonemu grzesznikowi. Przebaczyłoby nawet swojemu przyjacielowi-zdrajcy, jeśli ten z żalem zapragnąłby tego…

Środek Najświętszego Serca Jezusa na środku Krzyża, w Nim centrum Wszechświata. Serce, które nieskończoną miłością połączyło Niebo i Ziemię znowu w Jedno. Serce, które Słowem, Myślą i Duchem połączyło się z naszym chlebem powszednim, aby przemienić go dla nas w Chleb Życia Wiecznego.

 

Niepokalane Serce Maryi, Serce człowieka, kobiety, które pozwoliło wypełnić się w całej pełni Łaską, Duchem Świętym Boga Jedynego. Serce, które zawsze było, jest i będzie wierne woli Boga Ojca, które zawsze śpiewa niech mi się stanie według Twojej woli Ojcze! (łac. „fiat”).
Jest to też Serce przebite mieczem boleści, cierniami zła, a jednocześnie Serce, które nie skaziło się tym złem, pozostając zawsze czyste, niepokalane, aż do końca: po śmierć własnego Syna, aż po wzięcie w ramiona Jego martwego Ciała. Nic Go nie pokonało, nic nie zmusiło do wybuchnięcia złem. Przeciwnie, im więcej cierni Zły wbijał w Jej Serce, tym więcej miłosiernej miłości z Niego wytryskało. To Serce, które najwierniej i najpełniej zjednoczyło się przez miłość z Najświętszym Sercem Jezusa, już od momentu Jego poczęcia.

To Serce, które najbardziej ukochało Jezusa tu na Ziemi i najbardziej miłuje Go w Niebie. Niepokalane Serce Maryi jest najdoskonalszą drogą uwielbienia i umiłowania Jezusa Chrystusa.

 

Dwa Serca zjednoczone w bezgranicznej miłości na sposób ciała i ducha.

Kontemplujmy tę tajemnicę, pokochajmy szczerze te Serca! Wówczas Nasze serca dostąpią Łaski przemiany i upodobnią się do Nich. Dlatego, nieustannie uczmy się od nich i naśladujmy Je!

Panie Jezu, uczyń serce moje na wzór Najświętszego Serca Twego! Błagam Cię przez Niepokalane Serce Twojej Mamy, która jest razem z Tobą zawsze i wszędzie… Amen!