Wniebowzięcie i ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny – rozważania 15-22.08.2018

15.08.2018r. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Raduj się Panno Maryjo! Po tylu latach rozłąki znowu będziesz z Synem! Już niosą Cię na rękach świetliści aniołowie, już Twój Syn wychodzi Ci na spotkanie. Jakaż radość w Niebie, kiedy Król królów i Pan panów wita Swoją Matkę! Jakaż radość Matki, kiedy widzi znowu swojego Syna w wiecznej chwale Ojca!

Radujcie się święci aniołowie, bo zaprawdę szczęśliwi jesteście wy, którzy możecie widzieć to spotkanie Matki i Syna po latach ciężkiej rozłąki.

Jakaż radość w Niebie, kiedy Syn prowadzi Matkę do Ojca, kiedy w Duchu Świętym Ojciec i Syn mogą utulić Swój najdroższy Skarb, Maryję. Kiedy Trójca wita Swoją najbardziej umiłowaną Córkę, Matkę i Oblubienicę płomieniem wszechogarniającej miłości. Jakaż radość Niewiasty na to spotkanie i jakież Jej zakłopotanie, kiedy przed całym Niebem rozgrywa się ta cała scena. Ale to nieistotne, że wszyscy z zadziwieniem patrzą, bo teraz Trójca stapia się ze Swoją ukochaną, stając się Jej koroną, Jej chwałą, Jej  radością na wieki obecną w Jej uwielbionej duszy i na wieki zamieszkującej Jej uwielbione ciało.

22.08.2018 Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi
Król królów zapragnął mieć obok Siebie Królową. Czyż ktoś jest Mu w stanie tego zabronić? Czyż ktoś jest władny zmienić Jego odwieczny zamysł? Oto Ona, oto Królowa – Maryja, Niepokalana Dziewica, Arcydzieło Boga Ojca, Matka Syna Bożego, Oblubienica Ducha Świętego!

Raduj się Miriam, nasza Mamo i Królowo, bo zaprawdę wielkie rzeczy uczynił Ci Wszechmocny!

Prosimy, nie zapominaj o nas, będących tu na ziemi, z której Cię wzięto do Nieba, ale módl się za nami z Twego królewskiego tronu. Módl się, abyśmy spotkali się wszyscy w Niebie i razem oddali cześć i chwałę Twemu Synowi, a przez Niego, z Nim i w Nim zjednoczeni z Duchem Świętym – chwałę Ojcu. Amen.

A oto, jak zobaczyła całą tą scenę Maria z Agredy:

Maria z Agredy: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Jedna myśl na temat “Wniebowzięcie i ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny – rozważania 15-22.08.2018”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *