Nowa Ewangelizacja

„Nowa Ewangelizacja potrzebuje nowych ewangelizatorów.”

Przeczytaj książkę Jose H. Prado Flores’a pt.: Nowi ewangelizatorzy dla Nowej Ewangelizacji, rozważaj nieustannie i wyryj sobie na sercu i w umyśle kerygmat: w swoich słowach, które czujesz, podparty swoim świadectwem Jezusa.

Jeśli masz za sobą drogę z Jezusem od Jego wcielenia, przez nauczanie, mękę, śmierć na Krzyżu, Zmartwychwstanie aż po Jego Wniebowstąpienie i doświadczenie zstąpienia, wylania na Ciebie Ducha Świętego, to na pewno, między innymi, pojawiło się w Tobie przynaglenie podjęcia ewangelizacji: dzielenia się przy każdej okazji Dobrą Nowiną o Jezusie Chrystusie, miłosiernym Bogu, który zbawia za darmo, dzielenia się swoją relacją miłości i przyjaźni z Jezusem, która wznosi życie człowieka w zupełnie nowy wymiar jakości…

Jeśli jest to Twój początek w tym wymiarze życia chrześcijańskiego, to na pewno masz liczne pokusy i wątpliwości, które przeszkadzają Ci wyjść do ludzi z Ewangelią. Pan je dopuszcza, abyś
1) stawał się coraz bardziej pokorny, zdany wyłącznie na Jezusa i przypisywał Jemu wszelkie powodzenie, a nie sobie samemu,
2) wzrastał w zaufaniu do Jezusa i z coraz większą mocą przylgnął do niego,
3) pamiętał, że Jezus mówi do Ciebie: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali” (2 Kor 12, 9)
4) nie spoczął na laurach i wzrastał w zjednoczeniu z Chrystusem.

Pan mówi Ci na wszystkie Twoje ograniczenia dzisiaj:
Ja jestem!
Nie lękaj się, pójdź za Mną!